Wednesday, July 17, 2013

صورة ألتقطت بواسطة عدسة كاميرا لصديق الصفحه "أبو اليزن العميري" #So_nd_os #كل_يوم_قصة_نجاحصورة ألتقطت بواسطة عدسة كاميرا لصديق الصفحه "أبو اليزن العميري" #So_nd_os #كل_يوم_قصة_نجاح , via كل يوم - قصة نجاح https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151711266862192&set=a.263410587191.140765.209304032191&type=1